Dyrkeshandlingar


En sann dyrkeshandling kommer från djupet av den tillbedjandes hjärta till Gud vilket i sin tur leder till att tillbedjaren sakta men säkert börjar känna en känsla av närhet, hopp och tillit inför Gud. I denna kategori presenteras dyrkeshandlingar relaterade till händelserna i Karbala och de berikande lärdomarna som ur det finns att ta del av. Imam Ali(A) sade: ”Om Guds tillbedjare (’abd ulllah) visste vilken barmhärtighet (rahmah) som innefattar dem, skulle de aldrig resa sig upp från sitt nedfallande (sojud).”


imam sajjad

Imam Hosseins(A) farvälsbön

karbala

Ziyarat Ashura

ya_thar_allah_by_yamahdi94-d871778

Ziyarat Nahiya