Imam Hosseins uppoffring är inte begränsat till en nation eller ett land men det är det ärftliga tillståndet för hela mänsklighetens broderskap.
– Dr. Rajendra Prasad


I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige


 

Är du trött på allt förtyck som förekommer i världen? Har du fått nog av att se människor dödas, familjer fly för sina liv och länder stå i ruiner? Har du fått nog av makthavare som endast är ute efter sin egen nytta och vältrar i folkets förmögenheter? Har du fått nog av orättvisan och förtrycket som råder i världen?

Då ska du lära känna Imam Hossein(A) som vägrade tolerera förtycket även om det kostade honom hans eget, hans följeslagare och hans familjs liv.

Imam Hossein(A) var Profeten Mohammads(S) dotterson. Hans far var Imam Ali(A) och hans mor Fatima Zahra(A). Årligen hyllar många muslimer Imam Hossein(A) och sörjer under Ashura.  Men varför? Vad är det som fått Imam Hosseins(A) Ashura att förbli levande i drygt 1400?

Inte nog med att Imam Hossein(A) med ett fåtal följeslagare, valde att stå emot den betydligt större armén av sin samtida tyrann, utan de offrade också allt på denna väg.

Imam Hossein(A) reste sig i vägran att underkasta sig förtyck och höjde en fana; en fana som än idag leder vägen för kampen för rättvisa. Med orden som han levde upp till visade Imam Hossein(A) på Ashura-dagen innebörden av ”Hellre dö fri än leva i förtryck”, och blev en inspiration för frihetskämpar i alla tider.

Ashura var inte bara en händelse; Ashura är en rörelse!

Det som gör Imam Hosseins(A) rörelse levande och aktuell för alla människor än idag, är att han höjde fanan av en front som står för sanning och rättvisa mot en front som står för lögn och förryck.

Det som gör Imam Hosseins(A) rörelse levande och aktuell för alla människor än idag, är att Imam Hossein(A) visade att förtryck känner ingen gräns och kommer inte sluta förrän du och jag sätter stopp för den!

Varför Imam Hosseins(A) kamp är viktig för oss idag efter så många år, är för att Imam Hosseins(A) resning bär ett tidlöst budskap för hela mänskligheten.

Man behöver inte vara muslim för att följa Imam Hosseins(A) spår i kampen för rättvisa och ansluta sig till rörelsen; man behöver bara vara en fri människa, stå för rättvisa och ha kärlek för mänskligheten.